Privacyverklaring

Artikel 1 | Inleiding

Hieronder vindt je de privacyverklaring van Active Elements. Wij zijn gevestigd aan de Amer 18 te Zwolle en staan ingeschreven onder KvK-nummer 74155342. In deze privacyverklaring zet ik uiteen hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Ons privacy beleid voldoet aan de AVG/GDPR wetgeving.

Artikel 2 | Persoonsgegevens

1. Active Elements verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum
Geslacht

Deze gegevens gebruiken we voor de volgende doeleinden:
Het verlenen en factureren van onze diensten
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen (denk hierbij aan de Belastingdienst)

2. Als je informatie bij ons inwint en geen diensten afneemt dan bewaar ik jouw persoonsgegevens niet. E-mails die je naar ons stuurt worden na beantwoording verwijderd als je besluit geen dienst af te nemen.

Artikel 3 | Recht op inzage en rectificatie

Je mag te allen tijde de gegevens die Active Elements van je heeft verzameld inzien of wijzigen als ze onjuist zijn. Hiervoor kun je contact met ons opnemen.

Artikel 4 | Derden

1. Active Elements verstrekt jouw gegevens niet zonder toestemming aan derden.
2. Als je toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens met derden te delen dan heb je het recht deze weer in te trekken.
3. Uitzondering op 4.1 en 4.2 is een verzoek van de Belastingdienst. Jouw persoonsgegevens kunnen als bewijs voor onze omzet met hun worden gedeeld.
4. Om je goed van dienst te zijn maken we gebruik van clouddiensten. Met de leveranciers van deze diensten hebben we verwerkersovereenkomsten afgesloten of via de gebruikersovereenkomst afspraken gemaakt om er voor te zorgen dat er zorgvuldig met je gegevens wordt omgegaan.

Artikel 5 | Website

Wij verzamelen op website geen gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn. Wij maken wel gebruik van cookies om het aantal bezoekers te monitoren en de website beter te maken.

Artikel 6 | Bewaartermijn

De in artikel 2 genoemde persoonsgegevens bewaren wij 7 jaar. Dit doen wij omdat de Belastingdienst tot 7 jaar terug om onze administratie en facturen kan vragen als bewijs voor de omzet.

Artikel 7 | Beveiliging

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Artikel 8| Foto- en beeldmateriaal

Tijdens de lessen, activiteiten en/of evenementen maken wij foto’s en video’s met als doel dit te gebruiken voor social media en andere marketing doeleinden, zoals advertenties en folders. Deze uitingen zijn ten alle tijden uit naam van Active Elements.

Artikel 9 | Klachten

Bij een schending van jouw privacy heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Active Elements | Logo
Adres:
Eiffelstraat 48, 8013RT Zwolle

Contact:
+31 (0)6 41 15 89 52
‍info@active-elements.nl
© 2022 Active Elements. All right reserved.